Haal meer uit Calculatie

Wet Kwaliteitsborging uitgesteld

Geplaatst in: Bouw, Nieuws

De Eerste Kamer is door minister Plasterk gevraagd de stemming over de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) uit te stellen. Tijdens het plenaire debat van dinsdag 4 juli bleek dat hij het CDA niet meekrijgt.

De streefdatum was om de Wkb per 1 januari 2018 van kracht te laten gaan. Tijdens het debat had de minister al toegezegd dat dit een jaar later, per 2019, in zou gaan. Op 11 juli zou de Eerste Kamer over de Wet gaan stemmen.

Tijdens de behandeling van de Wet in de Tweede Kamer in februari stemde het CDA vóór de Wkb. Bij het debat in de Eerste Kamer zetten zij echter vraagtekens bij de rol van de gemeenten in de nieuwe Wet en de aansprakelijkheid van de aannemers, met name als zij werken voor grote professionele opdrachtgevers.

Een helder overzicht van de standpunten van de verschillende fracties en de belangrijkste discussiepunten staat op de website van de Eerste Kamer. Het uitstel van stemming zal waarschijnlijk inhouden dat de Wet wordt aangepast. Hetgeen betekent dat het wetsvoorstel dan ook opnieuw in de Tweede Kamer moet worden behandeld. Gezien de wijzigingen van de politieke verhoudingen na de verkiezingen kan dit zelfs het einde van deze Wet betekenen in plaats van een maandenlange vertraging.

Lees ook het artikel Wet Kwaliteitsboring, van toepassing op jou?