bouwer van badkamer

Werken bij een particuliere klant tijdens Coronacrisis, kan dat nog?

Geplaatst in: ZZP

In de huidige situatie met betrekking tot Corona treft de overheid vergaande maatregelen om verspreiding daarvan te voorkomen. Gelukkig is werken op bouwplaatsen nog niet verboden. Toch kan dat bij een particuliere klant problemen opleveren. Hoe mee om te gaan?

Hierbij geven wij de volgende adviezen:

  1. Raadpleeg regelmatig voor algemene en actuele informatie, vragen en antwoorden Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM (www.rivm.nl) en volg de adviezen van je branchevereniging. Download hier de richtlijn ‘Samen veilig doorwerken’ voor de bouw.
  2. Beschermende middelen. In het geval dat dat nodig is, zorg (op tijd) voor beschikbaarheid beschermende middelen (handschoenen, mondkapjes, zeep en/of desinfecterende handgel e.d.)
  3. Denk aan het belang van de klant. Ook al staat de uitvoering bij een particuliere klant al gepland, stuur een dag vooraf een mail of Whatsapp bericht met de vraag of het verantwoord is dat de afspraak doorgaat. Krijg je geen antwoord, bel dan even op. Let wel: een klant is niet verplicht om te melden dat er klachten zijn die mogelijk verband houden met Corona, maar moet wel antwoord geven op de vraag of het verantwoord is dat de afspraak doorgaat.
  4. Alsnog afzeggen. Stel dat je voor de situatie komt te staan dat een klant hoestend en proestend de deur opent, waardoor je je onveilig voelt, neem dan het besluit om niet aan de slag te gaan als het alleen binnenwerk betreft.
  5. Wat wel kan. Mocht een opdracht uit zowel binnen- als buitenwerk bestaan, stel dan voor om het buitenwerk nu uit te voeren en binnenwerk later. Splits het werk in twee opdrachten, zodat je wel kunt factureren wat gereed is.
  6. Verstandig is om alle (nieuwe) afspraken schriftelijk te bevestigen, desnoods via een PDF bericht via de mail, zodat duidelijk vastligt wat er uiteindelijk is afgesproken en dat een afspraak is uitgesteld, gesplitst of anders. Let erop dat je niet aansprakelijk kan worden gesteld voor veranderingen in de wijze van uitvoering, latere oplevering e.d.
  7. Of de klant zich kan beroepen op overmacht hangt af van de ontstane situatie. Raadpleeg ook uw Algemene Voorwaarden of andere in de bouw gebruikelijke voorwaarden. Laat niets aan het toeval over.
  8. Sluimerende opdrachten. Wellicht zijn er nog sluimerende buitenopdrachten. Stel een klant voor om die nu te gaan uitvoeren.

April 2020, Wim van DoesburgWim van Doesburg Siljan Bedrijfsadvies

Meer informatie vind je in deze artikelen: