Ons website-adres is: https://www.opmaatbouwen.nl en onderstaand beleidsdocument is hierop van toepassing

Beleidsdocument gegevensbescherming FORMULE PARTNER B.V.

De FORMULE PARTNER B.V., t.h.o.d.n. De Vakman, De Bespaarvakman en Op Maat Bouwen, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De FORMULE PARTNER B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • de persoonsgegevens van onze franchisenemers, abonnees, hun en onze relaties verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Beleidsdocument;
 • de verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de door ons verwerkte persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van de rechten van de geregistreerden omtrent hun persoonsgegevens, hen hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als FORMULE PARTNER B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de door ons verwerkte persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit document, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De privacybeleidspagina kunt u hier vinden: https//www.opmaatbouwen.nl. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Media

Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet u voorkomen dat Uw afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Als bezoekers contactformulieren invullen op de site, verzamelen we de data getoond in het contactformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of we uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar geldig.

Indien u een account heeft en u logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra u de browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaart. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wan u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. De websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die website.

Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door FORMULE PARTNER B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verstrekking door uzelf, een offerte-aanvraag of de overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FORMULE PARTNER B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens (locatie werkzaamheden, factuuradres)
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;

Uw persoonsgegevens worden door FORMULE PARTNER B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar dan wel langer ten behoeve van garanties.

Verwerking van persoonsgegevens van kandidaat franchisenemers

Persoonsgegevens van kandidaat franchisenemers worden door de FORMULE PARTNER B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden (franchise- en financiële administratie);
 • Communicatie over franchisenemerschap, opmaken ondernemingsplan, voorbereiding financieringsaanvraag, franchiseactiviteiten en franchisediensten (onder meer deelname aan collectieve verzekeringen, inkoop, trainingen).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verstrekking door uzelf aan de FORMULE PARTNER B.V. of aan relaties van de FORMULE PARTNER B.V. in het kader van de franchiseactiviteiten (zoals collectieve verzekeringen, trainingen en bijeenkomsten), een aanvraag inzake lidmaatschap of verstrekking in het kader van een samenwerkingsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de FORMULE PARTNER B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens (locatie werkzaamheden, factuur- of correspondentie-adres)
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Internetsite
 • Geslacht;
 • Titel;
 • Inkomensgegevens
 • Belangstellingsgebieden op vaktechnisch gebied of op het gebied van de bedrijfsvoering.

Uw persoonsgegevens worden door de FORMULE PARTNER B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna ten behoeve van de fiscale verantwoording voor maximaal 7 jaar dan wel langer ten behoeve van de bemiddeling inzake geschillen omtrent garanties op grond van de FORMULE PARTNER B.V.-Uitvoeringsvoorwaarden.

Verwerking van persoonsgegevens van franchisenemers, abonnees, hun of onze relaties

Persoonsgegevens van franchisenemers, abonnees, hun of onze relaties worden door de FORMULE PARTNER B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden (franchise- en financiële administratie);
 • Communicatie over franchisenemerschap, opmaken ondernemingsplan, voorbereiding financieringsaanvraag, bemiddeling bij klusaanvragen, bemiddeling bij geschillen, franchiseactiviteiten en franchisediensten (onder meer deelname aan collectieve verzekeringen, inkoop, trainingen).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verstrekking door uzelf aan de FORMULE PARTNER B.V. of aan relaties van de FORMULE PARTNER B.V. in het kader van de FORMULE PARTNER B.V.-franchiseactiviteiten (zoals collectieve verzekeringen, trainingen en bijeenkomsten), een aanvraag inzake lidmaatschap of bemiddeling bij een geschil of verstrekking in het kader van een samenwerkingsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de FORMULE PARTNER B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens (locatie werkzaamheden, factuur- of correspondenite-adres)
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Internetsite
 • Geslacht;
 • Titel; en
 • Belangstellingsgebieden op vaktechnisch gebied of op het gebied van de bedrijfsvoering.

Uw persoonsgegevens worden door de FORMULE PARTNER B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna ten behoeve van de fiscale verantwoording voor maximaal 7 jaar dan wel langer ten behoeve van de bemiddeling inzake geschillen omtrent garanties op grond van de FORMULE PARTNER B.V.-Uitvoeringsvoorwaarden.

Verwerking van persoonsgegevens van digitale Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van digitale Nieuwsbrief abonnees worden door de FORMULE PARTNER B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanmelding als lid, door uzelf verstrekte gegevens of het inschrijving formulier voor de Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de FORMULE PARTNER B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Titel;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de FORMULE PARTNER B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Elk exemplaar van de nieuwsbrief geeft u de mogelijkheid voor de nieuwsbrief uit te schrijven.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door de FORMULE PARTNER B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van informatie, nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verstrekking door uzelf, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de FORMULE PARTNER B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geslacht;
 • Titel;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door de FORMULE PARTNER B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door de FORMULE PARTNER B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeids- of andere samenwerkingsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De stage-, arbeidsovereenkomst, uitzend- of pay-rollovereenkomst of overeenkomst van opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de FORMULE PARTNER B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Titel;
 • Beloningsgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;

Uw persoonsgegevens worden door de FORMULE PARTNER B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van:

 • de internetomgeving van onze internetsite;
 • de (financiële) administratie;
 • collectieve verzekeringen;
 • collectieve abonnementen;
 • franchiseactiviteiten met FORMULE PARTNER B.V.-Partners (zoals: bijeenkomsten, trainingen en inkoopvoordelen)
 • nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De FORMULE PARTNER B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de FORMULE PARTNER B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons in dit Beleidsdocument opgenomen Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

FORMULE PARTNER B.V.
Maanlander 6a
3824 MP  Amersfoort
033 – 456 79 20
info@formulepartner.nl