Nieuwe veilige opbouw rolsteiger per 2018

Geplaatst in: Bouw, Nieuws

Schilders, gevelwerkers, installateurs, zzp’ers en particulieren: allemaal maken ze gebruik van een rolsteiger voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. De veiligheid laat daarbij nog wel eens te wensen over.

De Inspectie SZW heeft in 2011 aan de VSB gevraagd om het veilig werken met rolsteigers te verbeteren met de ontwikkeling van nieuwe opbouwmethoden/systemen. Met name de op- en afbouw van rolsteigers is daarbij belangrijk. Belangrijk uitgangspunt was dat de randbeveiliging van een platform, bestaande uit minimaal een heupleuning, altijd is aangebracht voordat het platform wordt betreden. Vanzelfsprekend moeten werkvloeren altijd van een boven- en tussenleuning en kantplank zijn voorzien.

Nieuwe veilige opbouw rolsteigersWat zijn de veiligheidseisen

Inspectie SZW heeft met de VSB afgesproken dat de branche een jaar de tijd krijgt voor deze ontwikkeling. Introductie heeft plaatsgevonden tijdens de Bouwbeurs 2013. Er zijn verschillende systemen ontwikkeld door fabrikanten en leveranciers die aan dit veiligheidsniveau voldoen. In hoofdlijnen kunnen die zijn:

  • tijdelijke heupleuningen en eventueel knieleuningen aanbrengen
  • definitieve heupleuningen en eventueel knieleuningen aanbrengen
  • het aanbrengen van samengestelde systeemelementen die leuningwerk en diagonalen vervangen
Vernieuwde A-blad rolsteiger

De nieuwe veiligere opbouwmethoden zijn thans opgenomen in het vernieuwde A-blad rolsteigers (april 2016), met daarin de vermelding dat de veiligere opbouwmethoden verplicht worden per 1 januari 2018. Het vernieuwde A-blad rolsteigers zal worden opgenomen in diverse arbocatalogi en krijgt daarmee meer betekenis. Arbocatalogi volgen de techniek en geven invulling van door de overheid gestelde doelvoorschriften om veilig te kunnen werken. Als je gebruik maakt van in een (goedgekeurde) arbocatalogus aangeboden maatregel, voldoe je aan hetgeen de Inspectie SZW (Arbowetgeving) van je verlangt. Dit betekent niet dat alleen op de beschreven wijze aan de doelvoorschriften kan worden voldaan. Ben je in staat om op een andere aantoonbare manier hetzelfde beschermingsniveau te bieden, dan ben je daar vrij in. Bij de oude opbouwmethode is de kans groot dat het valgevaar niet afdoende wordt afgedekt. Inspectie SZW wijst er op dat bij constatering van valgevaar geen concessies worden gedaan en in voorkomende gevallen zal overgaan tot stillegging van de werkzaamheden en het opleggen van een boete.

Bij de totstandkoming van het A-blad Rolsteigers zijn daarom afspraken gemaakt over een veiligere manier om een rolsteiger op te bouwen. Tijdens het opbouwen van een rolsteiger mag het platform nu pas worden betreden nadat deze rondom beveiligd is met heupleuningen. Die nieuwe, veiligere opbouw is door fabrikanten ‘vertaald’ naar hun rolsteigers. Voor meer informatie over de rolsteigers van deze firma’s wordt verwezen naar de brochure “Opbouw Rolsteigers 2017”.