geld, uurloon, beloning

Betaaltermijn langer dan 60 dagen ten einde

Geplaatst in: Administratie, Nieuws, ZZP

Het kleinbedrijf en zzp’ers kunnen zich sinds 1 juli beroepen op de Wet late betalingen. De wet is in het leven geroepen om kwetsbare kleinere ondernemers te beschermen tegen afgedwongen overmatig late betaling van opdrachtgevers.

Wie wel eens zaken doet met grote bedrijven heeft vast wel eens te maken gehad met de extreem lange betaaltermijn die wordt opgelegd. Met name grote bedrijven hanteerden veelal een betaaltermijn van 90 tot 120 dagen. Als kleine ondernemer zit je dan 3 tot 4 maanden op je geld te wachten terwijl men van jou verwacht dat je de facturen binnen 30 dagen voldoet. Bij veel kleine MKB bedrijven en zzp’ers ontstaan hierdoor liquiditeitsproblemen.

Wat is er veranderd

Per 1 juli 2017 verbiedt de wet een betaaltermijn langer dan 60 dagen tussen grote ondernemingen en MKB-leveranciers en dienstverleners of zelfstandig ondernemers. Staat in een overeenkomst wel een betaaltermijn van langer dan 60 dagen dat is dit nietig (dus niet geldig). De betaaltermijn wordt dan van rechtswege opgezet in 30 dagen (Dit is de reguliere betaaltermijn op grond van de EU-richtlijnen). Na deze dertig dagen is de grote afnemer automatisch een schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding is gelijk aan de wettelijke handelsrente (nu 8% per jaar) en kan tot 5 jaar na afloop van de betaaltermijn worden opgeëist.

Wanneer heb je te maken met een groot bedrijf

Een bedrijf wordt groot genoemd als het op twee achtereenvolgende balansdata aan twee of drie van de onderstaande criteria voldoet.

  • De waarde van de activa (bezittingen) op de balans is meer dan € 20 miljoen.
  • De netto omzet over het boekjaar is groter dan € 40 miljoen.
  • Het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar is groter dan 250 werknemers.

Voldoet een bedrijf niet of aan maar één van bovenstaande criteria, dan betreft het kleine en middelgrote leveranciers en dienstverleners of zelfstandig ondernemers.

Voor welke contracten geldt de wet

De wet geldt per 1 juli 2017 voor alle (nieuwe) overeenkomsten tussen grote afnemers en kleine en middelgrote leveranciers en dienstverleners of zelfstandig ondernemers. Voor de bestaande overeenkomsten is een overgangsperiode van 1 jaar afgesproken. Dus vanaf 1 juli 2018 moeten ook alle bestaande contracten aan de nieuwe regelgeving voldoen.