Uurloon, balans tussen beloning en gewerkte tijd

Klopt jouw uurloon nog?

Geplaatst in: Bedrijfsvoering, Financiën

Er is veel in de media te doen om prijsstijgingen op materialen en brandstof. Maar hoe zit het met jou uurloon, moet deze ook omhoog of is deze nog prima. Hoe bepaal je eigenlijk of jij je uurloon wel of niet moet gaan verhogen. Doe jij wat je concurrenten doen en ga je daar dan in mee, indexeer je of heb je het berekend?

Vinger in de lucht methode

In de praktijk komt het vaak voor dat zzp’ers kijken naar wat hun concurrenten doen en daar dan in meegaan. Bij weinig werk hebben denken ze slim te zijn door net onder het tarief van hun concurrent te gaan zitten. Of ze horen in de media dat de uurlonen in een bepaalde sector met x% ophoog zijn gegaan en passen dit dan ook maar op hun uurloon toe. Maar dekt dit uurloon de kosten en hou je dan voldoende over om van te leven? Kun jij met deze vinger in de lucht methode een klant uitleggen waarom jij dit uurloon waard bent?

Uurloon indexeren

Een methode die in het bedrijfsleven veelal wordt toegepast (zeker bij contracten) is het verhogen van de prijzen door middel van het zogenoemde Consument Prijs Indexcijfer (CPI). Deze wordt door het Centraal bureau voor de Statistiek berekend, zowel algemeen (alle huishoudens) als branche specifiek. Ook deze manier is nog vrij algemeen, maar wel beter uit te leggen aan je klant. Iedereen kan deze index inkijken en zien waarop die gebaseerd is en zal daarom minder vragen oproepen als jij je uurloon met deze index verhoogt.

Uurloon op basis van feiten

Je wilt natuurlijk een uurloon gebaseerd op feiten, die je kosten dekt en zorgt dat je in je levensonderhoud kunt voorzien. Hier moet je wel wat voor doen en dat begint met het verzamelen van een aantal gegevens. Denk aan een overzicht van al je privé uitgaven op jaarbasis en je indirecte bedrijfskosten. Nu heb je een indicatie van wat er per jaar moet mimimaal binnenkomen aan uurloon.

Vervolgens ga je het aantal uren berekenen die je op jaarbasis aan je bedrijf besteed. Ervan uitgaand dat je ook vakantie neemt rekenen we even met 46 weken x 40 uur = 1840 uur per jaar. Maar iedereen weet dat je deze uren nooit allemaal zult doorbelasten bij je klant. Je hebt namelijk ook onproductieve uren waarin je werkt aan je administratie, offertes, website, e.d. Stel dat dit ongeveer 5 uur per week is, dan heb je dus 35 uur welke je direct bij klanten in rekening brengt. Je komt nu uit op 46 weken x 35 uur = 1610 uur.

Je eigen minimum uurloon

Stel dat de privé uitgaven en bedrijfskosten samen € 60.000,- zijn, dan deel je deze door het aantal uur (1610) en kom je uit op een uurloon van € 37,27. Hier reken je dan nog een winst en risico percentage over van bijvoorbeeld 10% en dan kom je op een bruto uurloon van € 41,-. Je hebt nu je eigen minimum uurloon berekend.

Nu je dit weet kun je ook eens gaan kijken wat het uurloon zou worden als je minder uren hebt die je aan je klant kunt doorberekenen. Nu je weet welk uurloon kostendekkend is, kun je kijken naar of dit ook een marktconforme prijs is. Is de door jou berekende prijs hoger of lager dan je concurrenten? Heb jij je klanten meer te bieden dan je concurrenten, dan is het prima dat je prijs ook hoger is. Is je berekende prijs lager, maar heb je wel meer te bieden in de vorm van kwaliteit en diensten dan verhoog je het winst en risico percentage.

Tot slot

Het berekenen van je uurloon geeft onderbouwing en jou meer inzicht in hoe de prijs tot stand komt. Je weet nu sneller wat de gevolgen zijn als te maken krijgt met een stagnatie in je opdrachten. Kijk vooral ook om je heen welke uurlonen er in de markt worden gebruikt en hoe dit zich tot je eigen uurloon verhoudt. Je wilt in ieder geval niet beginnen met een te laag uurloon, want dat wordt op den duur tegen je gebruikt.

Wil je meer weten over het berekenen van je uurloon, calculeren van opdrachten en het maken van gedegen offertes? Geef je dan op voor een van onze trainingen speciaal gericht op zelfstandig ondernemers in de bouw.

Lid van Op Maat Bouwen? Log dan in en kijk dan op Uurloon berekenen voor een uitgebreide uitleg.