Handhaving wet DBA opgeschort

Geplaatst in: Nieuws

De handhaving van de wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020 (voorheen was de wet al opgeschort tot 1 juli 2018). Tot dat moment zal de Belastingdienst geen naheffingen en boetes uitdelen aan opdrachtgevers en opdrachtnemers. Mogelijk wordt de wet DBA eerder vervangen door de nieuwe wet.

Belastingdienst treedt wel op tegen ‘kwaadwillenden’

Wet DBA opgeschort tot 2020Tot 1 juli 2018 richt de handhaving van de Belastingdienst zich op de ernstigste gevallen van kwaadwillendheid; situaties waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel.

Vanaf 1 juli 2018 treedt de Belastingdienst op tegen àlle gevallen van kwaadwillendheid; gevallen van uitbuiting of het bewust ontduiken van premies en belastingen aan wat het kabinet de onderkant van de arbeidsmarkt noemt.

De Belastingdienst grijpt in bij kwaadwillenden als er bewijs is voor:

  1. Een (fictieve) dienstbetrekking
  2. Duidelijke schijnzelfstandigheid
  3. Opzettelijke schijnzelfstandigheid

Update plannen aan Tweede Kamer

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeerde de Tweede Kamer, voorafgaand aan een overleg, over de plannen die er zijn rondom de vervanging Wet DBA. In deze hoofdlijnenbrief van juni 2018 liet hij weten dat er een toezichtplan komt.

Verder worden er vanaf juli 2018 minimaal 100 bedrijven bezocht, die in verschillende branches en sectoren opereren. Met hen wordt in gesprek gegaan over de manier van werken. Nu al leidt in gesprek gaan met opdrachtgevers in een aantal gevallen tot aanpassing van de werkwijze.

Ook onderzoekt men of de verwachte webmodule een juiste balans geeft tussen: het bieden van zekerheid, de haalbaarheid en het beperken van administratieve lasten. Verder worden de tariefstellingen tegen het licht gehouden, die een rol spelen of er al dan niet sprake is van een dienstverband.