Ook in 2014 forse daling werkgelegenheid

Geplaatst in: Bouw, Nieuws

Ondanks berichten over een herstel op de woningmarkt, zal de Nederlandse bouwsector dit jaar opnieuw onder druk staan. De aanhoudende malaise resulteert in een forse daling van de werkgelegenheid, nadat er vorig jaar al 27.000 voltijdbanen verloren gingen. Dat voorspelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Sinds het uitbreken van de crisis is het aantal voltijdbanen met 70.000 gedaald. 2013 is daarbij volgens het EIB het meest ongunstige jaar geweest. Dit jaar zal de werkgelegenheid met nog eens 10.000 banen slinken tot een niveau van minder dan 300.000.

De totale bouwproductie neemt naar verwachting maar met 0,5 procent af. Een krimp van 7 procent in de nieuwbouwproductie zal grotendeels worden gecompenseerd in andere segmenten. De bouwproductie daalde in 2013 met 5 procent, ofwel 2,5 miljard euro, tot 50 miljard euro. De productie van nieuwbouwwoningen nam evenals in 2012 met 10 procent af.

Betere vooruitzichten
Het aantal nieuwbouwwoningen zal dit jaar dalen tot 45.000 stuks. Het EIB constateert wel dat ‘de signalen dat aan de daling van de woningbouwproductie na vele jaren een einde gaat komen steeds robuuster worden’. Het instituut voorziet dan ook een ‘krachtig herstel’ van gemiddeld 4 procent per jaar in de periode 2015 tot en met 2019, aangejaagd door de woningbouw. ‘De nieuwbouw van woningen zal in die periode jaarlijks met meer dan 10 procent toenemen.’

Het EIB gaat er in die raming van uit dat de overheid geen nadelige beslissingen neemt ten aanzien van de woningmarkt.